3. Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sizin sorumluluğunuz, bizim uzmanlığımızdır.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır. Söz konusu teminat, 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet poliçesine genellikle konaklama yerleri, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki faaliyet konusuna bakmaksızın tüm işyerleri ihtiyaç duymaktadır.

Hayır, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ile yalnızca işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.

Sigortalı'nın kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, zorunlu sorumluluk sigortaları kapsamında yer almamakla beraber firma veya şahısların ihtiyaçlarına göre Ürün Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası ile de karıştırılmamalıdır.