Size, Ailenize ve İşyerinize Özel Çözümler

OTO DIŞI KAZA
Ferdi Kaza Sigortası
Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden başınıza gelebilecek aksiliklere karşı sizi ve onları güvence altına alıyoruz.
Hırsızlık Sigortası
Hırsızlık Sigortası ile eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve zararları teminat altına alabilirsiniz.
Kasa Hırsızlık Sigortası
Bu sigorta bankalara, ticarethane ve diğer işletme ve müesseseler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarına karşı yapılır.
Cam Kırılması
Cam Kırılması Sigortası ile ticarethane, işletme, büro v.b. yerlerde takılı olarak bulunan; pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ile aynaların kırılması nedeniyle meydana gelecek zararlar güvence altına alınır.
Emniyeti Suistimal
Emniyeti suistimal, sigorta ettirene bağlı çalışan kişilerin sigorta ettirenin mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık yoluyla sahip olmak gibi eylemleri sonucunda göreceği zararı poliçe limitleri dahilinde teminata alan sigorta türüdür.
OTO KAZA
Zorunlu Trafik Sigortası
Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahısların başına gelebilecek ölüm ve maddi kayıplara karşı güvence alan zorunlu sigortadır.
Kasko
Kasko, motorlu taşıtların karıştığı maddi veya bedeni hasarla sonuçlanan kazalarda, kusurlu araç sahibinin aracında meydana gelen hasarın karşılanması için yapılan isteğe bağlı bir poliçedir.
Yeşil Kart Sigortası
Aracınızla çıktığınız yurt dışı seyahatlerinizde, ülkelere göre trafikte karşılaşacağınız yükümlülükler değişiklikler gösterebilir. Yeşil Kart Sigortası, bulunduğunuz ülkede uğrayacağınız maddi zararlardan sizi korur.
Otobüs/Servis Ferdi Kaza
Bu sigorta uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşıyan motorlu araçların zorunlu olarak yaptırması gereken sigortadır.
Sürücü/Yolcu Ferdi Kaza
Bu sigorta, sürücünün, yolcuların ve muavinin bir kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi teminatları sağlar.
KONUT
Ev Paket
Ev Paket Sigortası ürünümüz, eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır.
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
Ülkemizin büyük bir kısmı yüksek derecede deprem riski taşımaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), depremin konutlarda yol açabileceği maddi zararların teminat altına alınmasını sağlayan sigorta uygulamasıdır.
İŞYERİ
İşyeri Paket
İşyeri Paket Sigortası siz iş yeri sahipleri düşünülerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketidir.
Akaryakıt Paket
Akaryakıt servis istasyonları dahil, bu yerlerin bünyesinde bulunabilecek motel, kafeterya ve AVM gibi tesislerin binaları, muhteviyatı, doğal afetler ve iş durması gibi olaylar sebebiyle yaşanan maddi zararlar bu sigorta ile güvence altına alınmaktadır.
Otel ve Tatil Köyü Paket
Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin / sahibinin kusuru neticesinde uğrayabilecekleri maddi ve/veya bedeni zararlar karşısında otel sahibinin / işletmecisinin sorumluluğunu teminat altına alır.
Eczane Paket
Eczane sahibi iseniz iş yerinizi koruma altına alacak teminatlara ve sorumluluk sigortalarına Eczane Paket Sigortası sayesinde tek poliçe ile sahip olabilirsiniz.
NAKLİYAT
Nakliyat Emtia Sigortası
Nakliyat Emtia Sigortası ile taşınabilecek herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından biriyle bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.
Taşınan Para (Kıymet Nakli)
Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kağıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.
Tekne ve Yat Sigortası
Tekne, Yat ve bunların makinelerinin, poliçede belirtilen coğrafi alana uygun olarak, seyrüsefer halinde veya yatma mahallinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken veya karada çekiliyken karşılaşabileceği riskleri teminat altına alınır.
MÜHENDİSLİK
İnşaat All Risk
İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır. İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.
Montaj All Risk
Montaj all risk sigortası, montajın ön depolama safhasından başlar. Tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhit'in karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılar.
Makine Kırılması
Bu sigorta, makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Elektronik Cihaz
Elektronik cihaz sigortası, elektronik cihazların çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını karşılar.
SAĞLIK
Bireysel Sağlık
Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.
Kurumsal Sağlık
Kurumsal sağlık sigortaları ile şirketler, çalışanları ve çalışan yakınlarını her türlü sağlık sorunlarına karşı güvence altına alabilmektedir. Kurumsal sağlık poliçeleri hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı vermektedir.
Tamamlayıcı Sağlık
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden tedavi olmanızı sağlar. Sizi ve sevdiklerinizi sağlık problemlerine karşı uygun primlerle güvence altına alır. Böylece dilediğiniz anlaşmalı özel kurumda, sıra beklemeden ve fark ücreti ödemeden tedavi olabilirsiniz.
Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
Seyahat sağlık sigortası yurtdışına çıkışlarda en önemli gereklerden biridir. Yurtdışında bulunurken hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderlerinin karşılanmasını da sağlamaktadır. Ayrıca Schengen ülkelerine vize için gerekli bir sigortadır.
SORUMLULUK
3. Şahıs Sorumluluk
Sigortalı olduğunuz süre boyunca herhangi bir sebepten dolayı üçüncü şahısların ölüm, yaralanma, sağlık sorunları, maddi zarar gibi nedenler ile sizden talep edebileceği tazminat risklerine karşı artık güvence altındasınız.
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile özel güvenlik hizmetleriniz sırasında gerçekleşebilecek iş risklerinden doğan olumsuzluklara karşı çalışanlarınızı ve şirketinizi güvence altına alıyoruz.
Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
Nakliyat firmaları ve/veya bireylerin, üçüncü şahıslara ait malları yurt içinde taşıma işlemini yaparken, kanunlar gereği birtakım yükümlülükler üstlenmektedirler. Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası bu sorumluluklarını sigortaya devretmeleri için tasarlanmış bir üründür.
Tehlikeli Madde ve Atık Sigortası
Tehlikeli maddelerle mesleğini sürdüren kişi ve kurumları, faaliyetleri sırasında, herhangi bir sebepten dolayı, 3. şahısların uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır.
Garaj / Otopark Sorumluluk
Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların, herhangi bir şekilde uğrayacağı hasarlar, işletme sorumlularını yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir. Bu sigorta, bu tür işletme sahiplerinin karşılaşacakları tazminat taleplerini güvenceye almaktadır.
Asansör Kaza Sorumluluk
Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası ile bakım sözleşmesi kapsamında, düzenli olarak bakımı yapılan asansörlerde meydana gelecek kazalar sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin tazminat taleplerine karşı yasal sorumluluklarınızı güvence altına alıyoruz.
Mesleki Sorumluluk
Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.