Taşınan Para (Kıymet Nakli) Sigortası

Paranız taşınırken içiniz rahat olsun.

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kağıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Kıymet nakliyat sigortasında, para ve değerli kâğıtlar, olağan taşıma koşullarına uygun olarak, kişi beraberinde veya taşıyıcı araçta sorumlu kişiye teslim edilmiş olmalıdır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır.

Bu tip sigortalarda sevkiyat kişiler refakatinde yapılıyorsa, “Kıymet Poliçesi Genel Şartları, silahlı gasp ve soygun dahil, ancak memur emniyeti suistimali hariç” şartı uygulanır. Eğer sevkiyat posta yoluyla yapılıyorsa, bu şarta “her türlü kısmen ve tamamen çalınma, adem-i teslim ve kaybolma hariç” ibaresi eklenir.

Hayır. Teminat dahilinde olan haller şunlardır:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar
  • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar
  • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplar

İşyeri ile bankalar arasında para ve kıymetli evrak taşıması yapan tüm kurumlar.

  • Paranın taşınma alanı
  • Taşımaların hangi tip araçlarla yapıldığı
  • Taşımanın kaç kişi ile yapıldığı
  • Bir taşımada taşınan değerin azami tutarı ve türü
  • Bir yıl içinde yapılan toplam taşımanın azami tutarı
  • Taşıma esnasında alınan önlemler