Kurumsal Sağlık

Kurumsal Sağlık Sigortası ile şirketinizin değerini artırın!

Kurumsal sağlık sigortaları ile şirketler, çalışanları ve çalışan yakınlarını her türlü sağlık sorunlarına karşı güvence altına alabilmektedir. Kurumsal sağlık poliçeleri hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı vermektedir.

Günümüzde şirketler, en değerli varlıkları olan çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu sağlayabilmek ve iş için gerekli olan çalışan kalitesini koruyabilmek adına piyasa koşullarının üzerinde ücret ve ek haklar sunmak durumundadır.

En az 20 personelin katılımıyla oluşan Grup Sağlık Sigortası ile kurumlar, istedikleri teminatları ve limitleri belirleyerek, tercihlerine göre yatarak veya ayakta tedavi giderlerini sigorta güvencesi altına alabilirler. Çalışanlara ek olarak, çalışanların eş ve çocukları da aynı ya da benzer avantajlardan faydalanabilirler.

Kurum tarafından çalışanların yararına alınan grup sağlık sigortaları, hayat sigortaları ve kurumun aracılık yaptığı (isteğe bağlı olan) personel sigortalarının kuruma faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Çalışanların sağlık haklarının korunması açısından şirketin, insan kaynakları politikasında önemli yer tutar.
  • Şirketin kurumsal kimliğinin oluşmasına katkı sağlar.
  • Çalışanların olası sağlık problemlerinde kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti almalarını sağlayarak, çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesini amaçlar. Bu sayede çalışanların iş devamlılığının artmasını zamandan tasarrufu sağlar.
  • Şirketler, bu tür harcamaları için vergi indiriminden faydalanır.
  • Çalışanın iş sadakati artarak, şirkete bağlılığının artmasını sağlar ve personel giriş-çıkış frekansını azaltır.
  • Çalışanların kendilerini daha değerli, güvende ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesini sağlar.
  • Kurumun çalışanına karşı yükümlülük riski sigorta şirketine devredilmiş olur.
  • Ferdi sağlık sigortası ürünlerine göre daha uygun prim ödeme seçenekleri, teminat ve ürün dizaynı mümkün olmaktadır.

0 – 65 yaşları arasında, aynı firmada bordrolu olarak çalışan ve en az 20 kişiden oluşan topluluklar, Kurumsal Sağlık Sigortası sahibi olabilirler.

Grup Sağlık Sigortaları'nın süresi 1 yıl'dır.