Bireysel Sağlık

Size veya ailenize en uygun sağlık sigortasını seçerek sağlığınızı güvence altına alın.

Hayat, şüphesiz birçok güzellik ve fırsatla dolu! Etrafımızdaki sağlık riskleri ise ara sıra bu güzelliklerin tadını kaçırabiliyor. Dahası, sizi maddi olarak da hazırlıksız yakalayabiliyor. Bu risklere karşı kendinizi ve değer verdiklerinizi güvence altına almak istemez misiniz?

Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı gerektirdiğinde sağlık masraflarınız karşılanır. Ameliyat giderleri, oda refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım gideri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlar gibi masraflar kapsam altındadır.

Yatarak tedavi kapsamına ek olarak doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis (MR-Tomografi-Sintografi), fizik tedavi masrafları ödenir. Ayrıca ayakta tedavi için çeşitli limit alternatifli seçenekler mevcuttur.

Yatarak Tedavi tarifesinde, sigortalı ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki teminatlar ilave edilebilecektir;

 • Yurtdışı Yatarak Tedavi
 • Doğum
 • Check-Up
 • İleri Teşhis Yöntemleri
 • Ferdi Kaza
 • Avantajlı Diş Paketi

Yatarak ve Ayakta Tedavi tarifesinde; aşağıda belirtilen teminatlardan yurtdışı yatarak tedavi ve check-up teminatı hariç farklı limitlerle seçim yapılabilecektir. Bu tarifede doğum teminatı ise, ayakta tedavi teminat limitinden bağımsız olarak farklı limitlerle verilebilecektir.

 • Yurtdışı Yatarak Tedavi
 • Check-Up
 • Diş
 • Gözlük, Çerçeve ve Lens
 • Ferdi Kaza
 • Avantajlı Diş Paketi

Poliçe başlangıç tarihinden sonra meydana gelebilecek trafik kazası gibi ani gelişen kalp, şeker, zehirlenme, apandisit gibi ani ve beklenmedik gelişen sağlık problemleri dışındaki hastalıklara bekleme süresi uygulanır.

Örneğin: Poliçe vadesi sonrasında ortaya çıkan Fıtık, Menisküs gibi hastalıklara 12 ay bekleme süresi uygulanır. Daha detaylı bilgiyi acentemizden alabilirsiniz.