İşyeri Paket

Siz işinize odaklanın, biz risklerinize!

İşyeri Paket Sigortası siz iş yeri sahipleri düşünülerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketidir. Dükkanınızdaki mallardan dekorasyonunuza, müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları ekonomik bir şekilde güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca kendinizi, çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve çevrenizi de korumuş olursunuz.

Genel olarak işyeri sigortaları, atölyeler, fabrikalar, depolar, satış yerleri, imalathaneler, ambar ve ardiyeler ve özellik arzeden işyerleri için yaptırılmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan sigorta sistemlerinden biri olan iş yeri sigortası ile iş yerlerinizi her türlü olumsuzluğa karşı koruma altına alabilirsiniz. İşyeri sigortacılık sistemleri için belli bir standarttan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple paket içerikleri değişiklik göstermektedir. İşyeri sigortalarının kapsam alanına baktığımız zaman hırsızlık, doğal afetler, yangın, yıldırım, cam kırılması, araç çarpması, enkaz kaybı ve kira kaybı gibi konuların genelde en çok kullanılan sistemler olduğu görülmektedir.

İş yerlerindeki mallardan eşyaya, elektronik cihazlardan makinelere, müşterilerinizden çalışanlarınıza kadar tüm taşınır ve taşınmazlarınız Petrolyağ Sigorta'nın en ekonomik çözümle size sunduğu iş yeri paket sigortası ürünüyle güvence altında.

Ticari faaliyette bulunan her işletmenin iş yeri paket poliçesini yaptırması gerekir.

Poliçeli işletmede kepenk, parmaklık, dış cephesinde dayanıklı güvenlik camı (temperli, laminasyonlu min. 4+4 mm kalınlığında olan cam), alarm sistemi (poliçe vadesi içinde çalışır vaziyette, polise ya da özel güvenlik şirketine bağlı hırsızlık alarm sisteminin mevcut olması), özel güvenlik ya da gece bekçisi (sadece poliçeli firmayı korumakla yükümlü özel güvenlik ya da gece bekçisi bulunması), koşullarından en az birinin bulunması kaydı ile hırsızlık teminatı geçerlidir. İşyeri Paket Poliçesi yaptıran işyerinin, han, pasaj, çarşı, alışveriş ve iş merkezlerinde bulunması halinde; ana bina giriş kapısının kilitli veya çalışır vaziyette polise ya da özel güvenlik şirketine bağlı alarm sisteminin veya gece bekçisinin mevcut olması ve ayrıca bu binalar içindeki poliçe konusu işletmeye giriş kapısının kilitli olması koşuluyla yukarıdaki güvenlik şartları aranmayacaktır. Fakat İşyeri Paket Sigortası yaptıran işyeri, han, pasaj, çarşı, alışveriş ve iş merkezlerinde olmakla birlikte bodrum, zemin, giriş (yüksek giriş dahil) katında olup dış cephesinde kapı/pencere bulunuyor ise bu bölümler için de yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinden en az birinin bulunması gerekmektedir.İşbu maddede belirtilen ilgili güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde gerçekleşecek tüm hırsızlık hasarları teminat dışıdır.

İşyeri paket ürününe konu taşınır / taşınmaz kıymetlerin bedeli rayiç (poliçenin tanzim edildiği tarihteki tazmin kıymeti) bedel üzerinden belirlenir. Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir.