Otel ve Tatil Köyü Paket

Otel ve tatil köyleri tam anlamıyla güvence altında!

Otel ve Tatil Köyü Paket Poliçesi, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri teminat altına alan, kombine bir paket poliçedir.

Özellikle yabancı tur operatörlerinin ısrarla aradığı teminatları kapsayan bu paket poliçe; otelinizin binasına ve içindeki tüm muhteviyata, ayrıca müşterilerinize geniş kapsamlı teminat seçeneği sunmaktadır.

Yangın, Dahili su, Fırtına, Duman, Yer kayması, Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, Kar ağırlığı, Cam kırılması, Enkaz kaldırma giderleri, Alternatif işyeri masrafları, Alternatif konaklama masrafları, Yangın-infilak mali sorumluluk, Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk, İş durması, Sel ve su baskını, Kara, hava, deniz taşıtları çarpması, ve hırsızlık veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle otelinize ve mallarınıza gelebilecek zararları ve kira kaybı ile kullanım mahrumiyeti gibi kayıpları da teminat altına alabilirsiniz.

Sigortalının faaliyet gösterdiği adreslerde, sigortalı çalışanının mallarına poliçe ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile gelebilecek zararlar (çanta, eşya, vb.) poliçede belirtilen limit ile teminat kapsamındadır. Nakit, kıymetli evrak ve ziynet eşyaları, elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.

Otel konaklayanlarının ve diğer müşterilerin spor salonunda, havuzda, saunada ve sahilde uğrayabilecekleri zararlar ile otelin sorumluluğunda olan spor aktivitelerinde bulunması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir. Scuba diving, paraseling, yamaç paraşütü, jet ski teminat dışıdır.

İşyerinizi sigorta ettirirken, bina sigorta bedelinin tespitine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak yerin yapı tarzına göre yeniden inşaası için gereken maliyettir. Sigorta işleminin hiçbir zaman satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekmektedir. Arsa bedeli bina sigorta bedeline eklenmemelidir. Sigortalı yerde yapılmış olan dekorasyon da söz konusu ise dekorasyona ait sigorta bedeli bina sigorta bedeline eklenebilir. Demirbaş, makina, emtea gibi kıymetlerin sigorta bedelinde sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi evraklar talep edilebilir.

Bunların dışında işletmenizin deniz kenarında ve şehir merkezinde olması konusundaki beyan oldukça önemlidir. Bu beyana göre deniz taşıtları çarpması, fırtına gibi risklerin değerlendirilmesi özellik arz etmektedir.