Kaza Tespit Tutanağı

Yalnızca maddi hasarla sonuçlanan ve birden fazla aracın karıştığı kazalarda polis müdahalesine gerek kalmaksızın taraflar arasında tutanak tanzimini sağlayan uygulama 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaza Tespit Tutanağının hangi hallerde ve nasıl düzenleneceğine dair bilgilere ulaşmak için SBM'nin sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Uygulama aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

Kaza sonrasında mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.İkiden fazla aracın aracın karıştığı sadece maddi hasarlı trafik kazalarında birden fazla kaza tespit tutanağı kullanılabilir.Bu durumda doldurulan her form kazaya karışan tüm sürücüler tarafından imzalanır.

Kaza tespit tutanağı aşağıdaki hallerde doldurulmayacak 155 veya kaza mahali Jandarma bölgesiyse 156 no'dan trafik zabıtasına haber verilecektir.

  • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa;
  • Sürücüde yaş küçüklüğü var ise;
  • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi var ise;
  • Kazaya karışan araçlardan biri veda daha fazlası kamu kurumlarına ait ise;
  • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelir ise;
  • Trafik kazasında sadece 3. işilere ait eşyalara zarar gelirse;
  • Kazaya karışan araçlardan biri veya birkaçının trafik sigortası yok ise;
  • Trafik kazası ölüm ve / veya yaralanma ile sonuçlanmış ise Kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır. 155 aranacak veya kaza mahali Jandarma bölgesiyse 156 no'dan trafik zabıtasına haber verilecektir.